Beef

From StackenWiki
Jump to: navigation, search

Kör OpenAFS 1.6.9-2+deb8u2-debian built 2015-03-02 på Debian 8. Server namngiven av Mho, in the food namespace.

Beef är en AFS-filserver som vi ärvde från mho. Det är en AMD Athlon II X4 600e med 8Gb RAM, 2 80GB WD som systemdisk och 6x2T Spinpoint för lagringen (en spare) på ZFS.

Debian 8 är uppsatt med nsg's standardinstall med 2 speglade rootdiskar.

NOTERA! Texten på den här sidan åker runt och ändrar på sig mycket, kommer snygga till när maskinen är klar.

Contents

Essentials

apt-get install ed
apt-get install parted
apt-get inslall smartmontools
apt-get install screen
apt-get install postfix # so we can email errors

Partionera disk

Först lista ut vilken som är den disken som skall bli zfs. Gör sedan:

for n in c d e f g h  ; do parted -s /dev/sd$n mklabel gpt; parted -s /dev/sd$n mkpart primary ext2 0% 100%; parted -s /dev/sd$n print; done

Ibland måste man ta bort gammla md med mdadm --detail /dev/mdX ; mdadm -S /dev/mdX ; mdadm --zero-superblock /dev/sdXX ...

Install zfs

# apt-get install lsb-release
# wget http://archive.zfsonlinux.org/debian/pool/main/z/zfsonlinux/zfsonlinux_6_all.deb
# dpkg -i zfsonlinux_6_all.deb
# apt-get update
# apt-get install debian-zfs

Hitta bra partitioner

Alla diskar från sdc uppåt utom den första

ls -l /dev/disk/by-id/ | egrep 'wwn.*../../sd[c-z]1' | awk 'NR>1{print "/dev/disk/by-id/"$9}' | tr '\n' ' '

Bara den som inte togs med ovan (den tar vi som spare)

ls -l /dev/disk/by-id/ | egrep 'wwn.*../../sd[c-z]1' | awk 'NR>1{print "/dev/disk/by-id/"$9}'

Kolla innan man pastar ihop kommandot

zpool create vicepa raidz2 PASTE-HERE spare PASTE-MORE-HERE

Kolla nu med zpool status och df och kanske en dd if=/dev/zero of=/vicepa/big bs=1024k count=20000 att allt lirar.

Om ja, grattis du har nu en ZFS pool.

OpenAFS

# apt-get install openafs-fileserver
# /etc/init.d/openafs-fileserver stop

Hm, vi fick med en ntp, fanns det inte redan Hm, vi fick med en klient men ingen kärnamodul. Okejdå

Kopiera /etc/openafs/BosConfig Kopiera /etc/opensafs/server/rxkad.keytab Kopiera /etc/opensafs/server/UserList Sätt statisk addr i /etc/network/interfaces Sätt lång hostname (med kommandot och i /etc/hostname) Fixa /etc/hosts:

127.0.0.1    localhost
130.237.234.216 beef.stacken.kth.se   beef

NTP

Fixa ntp.conf

server ntp1.kth.se iburst maxpoll 7
server ntp2.kth.se iburst maxpoll 7
server ntp3.kth.se iburst maxpoll 7
server ntp1.sp.se iburst maxpoll 7
server ntp2.sp.se iburst maxpoll 7

Current HD setup

# for n in `ls -l /dev/disk/by-id/ | egrep 'wwn.*../../sd[a-z]$' | awk '{print "/dev/disk/by-id/"$9}'` ; do echo '==' ; smartctl -i $n | egrep -i 'serial|WWN' ; done
==
Serial Number:  S1XWJ1KS925135
LU WWN Device Id: 5 0024e9 00225cd42
==
Serial Number:  S1XWJ1KS925137
LU WWN Device Id: 5 0024e9 00225cd59
==
Serial Number:  S1XWJ1LSC08172
LU WWN Device Id: 5 0024e9 002aff716
==
Serial Number:  5XW00L4M
LU WWN Device Id: 5 000c50 01689b07a
==
Serial Number:  S1XWJ1MSC02982
LU WWN Device Id: 5 0024e9 002affe3d
==
WAY-OUT Serial Number:  S1XWJ1LSC08170
WAY-OUT WWN Device Id: 5 0024e9 002aff710
==
HAS BEEN REPLACED Serial Number:  S1XWJ1MSC02977
HAS BEEN REPLACED LU WWN Device Id: 5 0024e9 002affe22
==

In /dev/disk/by-id/ the WWN numers are without space.

Fact: The WD 80GB of the OS don't have any WWN and therefore are not matched in the grep above.

sda:
Serial Number:  WD-WMAM9CUF8084
sdb:
Serial Number:  WD-WMAM9CUS4662

Setup AFSBACKUP

Copy tivoli and afsbackup stuff

# ssh mount-kilimanjaro.stacken.kth.se 'cd /opt && tar czf - afsbackup tivoli.5.5.2.7' | ssh beef.stacken.kth.se 'cd /opt && tar xzvpf -'
beef# cd /opt/
beef# ln -s tivoli.5.5.2.7 tivoli

Install stuff (tsmpipe is 64 and dsmc is 32 bit)

dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libc6:i386 libc6-i686:i386 libgcc1:i386 libstdc++5:i386 # dsmc needs this
apt-get install libstdc++5   # tsmpipe needs this
apt-get install bc       # needed to calculate stuff in shell script

Talk to PDC and get password

Test with dsmc and set password

export DSM_CONFIG=/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.opt.afsbackup
export DSMI_CONFIG=$DSM_CONFIG
export DSM_DIR=`dirname $DSM_CONFIG`
export DSMI_DIR=$DSM_DIR
LD_LIBRARY_PATH=/opt/tivoli.5.5.2.7/tsm/client/api/bin /opt/tivoli.5.5.2.7/tsm/client/ba/bin/dsmc q file
: This should ask for nodename and password
/opt/afsbackup/bin/tsmpipe -A -t -s /scratch -f /H.haba.backup.0\*
: This should give a list of backed volumes

Fix cron (don't forget to remove on old backup server or it will be very strange when 2 try at same tile)

root@beef:/# cat > /etc/cron.d/backupafs
17 01 * * * root /opt/afsbackup/bin/dsmbackupstacken.sh -i

You might want to take old logs with you

root@mount-kilimanjaro:/var/log# tar cf - afsbackup | ssh beef 'cd /var/log && tar xpvf -'

You want to copy these config files

root@mount-kilimanjaro:/# tar cf - scratch | ssh beef 'cd / && tar xpvf -'
scratch/
scratch/volumes-to-skip.lst
scratch/servers-to-skip.lst

Repair later

Harald-reparerar-afs-server.jpg
Personal tools