Mount-Kilimanjaro

From StackenWiki
(Redirected from Mount-kilimanjaro)
Jump to: navigation, search

Server named after Mho, in the Mhount namespace, Kilimanjaro being one of Seven summits.

Mount-Kilimanjaro är en filserver som vi ärvde från mho. Den har kört OpenAFS under ett par år, för information om det se rev 442 av den här sidan.

Maskinen är en AMD Athlon II X4 600e med 8Gb RAM, vilket med dagens mått gör den en trött maskin. Det är dock en av de snabbare filservrarna som vi har i dag. nsg har 2015-07-23 tagit över servern för att hosta OS disk för KVM-servrarna.

Contents

OS Install

Installera med PXE boot. Välj "Debian 8 preseed - Type: Fileserver" under "Automatic installs". Servern bör installera upp en tom Debian 8 med MD RADI1 på de minsta två diskarna. Om det kommer upp någon fråga så är det i princip alltid "enter" som är rätt knapp att trycka på, undantaget är när du väljer eth1.

Rootlösen är changeme, sshd släpper inte in root med lösenord så det är säkert. Logga in fysiskt och sätt ett lämpligt root-lösen.

Eventuellt kanske du behöver städa bort lite gamla MD/LVM/andra partitioner m.m. nu, enklast att att göra det bekvämt över ssh så:

Kopiera in min nyckel

Än så länge har vi inte Kerberos på maskinen så svårt att logga in, jag brukar sätta upp en ssh-nyckel så länge.

  mount-kilimanjaro# mkdir -p /root/.ssh
  mount-kilimanjaro# nc -l -p 4711 >> /root/.ssh/authorized_keys
  mylaptop$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | nc mount-kilimanjaro.stacken.kth.se 4711
  mount-kilimanjaro# chmod 700 /root/.ssh && chown 600 /root/.ssh/authorized_keys

Döda gamla saker på disken

Har vi tid så skadar det inte att läsa igenom alla block, se att diskar mår bra m.m. samt vi blir av med alla gamla partitioner på köpet.

Identifiera våra stora diskar:

 root@mount-kilimanjaro:~# BIG_DISKS="$(fdisk -l | awk '/TiB/{print $2}' | tr -d ':')"
 root@mount-kilimanjaro:~# echo $BIG_DISKS
 /dev/sdb /dev/sda /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdh /dev/sdi /dev/sdk /dev/sdj

dd:a bort dem:

 root@mount-kilimanjaro:~# for disk in $BIG_DISKS; do (dd if=/dev/zero of=$disk bs=64k&); done

Sätt upp mjukvara

Jag installerar och konfigurerar allt förutom ZFS och GlusterFS med Ansible. För det behöver vi python (vilket min minimala installation inte kommer med):

 # apt-get install python

Hämta ut repo, anpassa provisioneringen vid behov och kör ut det:

 mylaptop$ git clone git@github.com:stacken/ansible.git && cd ansible
 mylaptop$ make deps
 mylaptop$ ansible-playbook -i mount-kilimanjaro.stacken.kth.se, -u root site.yml

Sätt upp ZFS

Våra OS diskar heter nått med ST3500320AS (Seagate), och DATA diskarna heter SAMSUNG, så vi kan enkelt hitta våra diskar med:

 # ls -l /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG*
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411632 -> ../../sdf
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411633 -> ../../sdb
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411634 -> ../../sdd
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411642 -> ../../sda
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411643 -> ../../sdk
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411644 -> ../../sde
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02894 -> ../../sdj
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02895 -> ../../sdi
 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 23 22:24 /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02896 -> ../../sdh

Låt oss bygga ZFS på dem, vi lämnar första disken som spare.

# SPARE="$(ls /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG* | head -1)"
# RAID="$(ls /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG* | tail -n+2)"
# echo $SPARE
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411632
# echo $RAID
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411633
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411634
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411642
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411643
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411644
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02894
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02895
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02896

Sätt upp en pool som heter pool

 zpool create pool raidz2 $RAID spare $SPARE
# zfs list
NAME  USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
pool  537K 10.1T  205K /pool

Massa trevlig disk ...

# zpool status
 pool: pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config: 

	NAME                  STATE   READ WRITE CKSUM
	pool                  ONLINE    0   0   0
	 raidz2-0               ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411633 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411634 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411642 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411643 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411644 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02894 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02895 ONLINE    0   0   0
	  ata-SAMSUNG_HD204UI_S2H7J9EZB02896 ONLINE    0   0   0
	spares
	 ata-SAMSUNG_HD203WI_S1UYJ1BZ411632  AVAIL  

errors: No known data errors

Sätt upp GlusterFS

Mjukvaran ska redan vara på plats från Ansible körningen innan. För tillfället har vi bara en server så låt oss sätta upp något enkelt på den här servern.

# glusterfsd --version | head -1
glusterfs 3.6.4 built on Jul 13 2015 16:30:03

Sätt upp en ZFS volym åt oss så vi håller saker separat

# zfs create pool/kvmimage

Sätt upp en GlusterFS volym som heter kvm, vi behöver force så att den tillåter oss att lägga volymen direkt på en partition. Kändes onödigt att skapa en underkatalog när hela ZFS volymen är dedikerad åt GlusterFS.

# gluster volume create kvm mount-kilimanjaro:/pool/kvmimage/ force
volume create: kvm: success: please start the volume to access data

Nu se till att vi bara kan använda GlusterFS volymen från vårt interna 10.0.32.0/24-nät. Sätt den till virt som är provisionerad av Ansible, /var/lib/glusterd/groups/virt (stänger av lite cache m.m.) samt sätter ägare av volymen så att KVM kan skriva.

# gluster volume set kvm auth.allow 10.0.32.*
# gluster volume set kvm nfs.rpc-auth-allow 10.0.32.*
# gluster volume set kvm group virt
# gluster volume set kvm storage.owner-uid 107
# gluster volume set kvm storage.owner-gid 107
# gluster volume start kvm
# gluster volume info
Volume Name: kvm
Type: Distribute
Volume ID: 79644dd2-3044-4a2e-8245-668206a865f3
Status: Started
Number of Bricks: 1
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: mount-kilimanjaro:/pool/kvmimage
Options Reconfigured:
network.remote-dio: on
cluster.eager-lock: enable
performance.stat-prefetch: off
performance.io-cache: off
performance.read-ahead: off
performance.quick-read: off
auth.allow: 10.0.32.*
nfs.rpc-auth-allow: 10.0.32.*
storage.owner-uid: 107
storage.owner-gid: 107


Det ska räcka, en GlusterFS server exporterar volymer både som NFS samt GlusterFS eget filsystem. Kan du så rekommenderar jag det senare då det gör att vi kan läsa från flera servrar samtidigt och det kommer inte påverka något om en server försvinner (så länge vi har redundans i kvarvarande maskiner).

Personal tools