Munin

From StackenWiki
Jump to: navigation, search

Munin används på en del maskiner för att övervaka systemen. Det körs en Munin-server på Cookie, det går att installera klient-delen på en server och lägga till den på Cookie. Cookie kommer då regelbundet ansluta till servern. Cookie ritar sedan graferna.

På en debian-maskin finns det ett paket som heter "munin-node", för mer infromation se munin-monitoring.org. På redhat behöver du EPEL och Dag Wiegers paket, se LinuxInstallation

Contents

Klienten

Efter att du har installerat munin-node på en debian-maskin så hittar du konfigurationsfilen /etc/munin/munin-node.conf. I den måste du tillåta Cookie att ansluta till munin-node.

 allow ^130\.237\.234\.39$

Nu får Cookie ansluta till munin-node, kvar är att logga in på Cookie för att lägga till den nya servern som den ska övervaka.

Servern

Munin-servern är Cookie, du hittar konfigurationen i /etc/munin/munin.conf

En bit ner (rad 59) ser du "# a simple host tree", lägg till fler maskiner att övervaka under raden som övervakar cookie. Låt säga att vi vill lägga till maskinen xyz.stacken.kth.se med ip 130.237.234.123. Vi lägger då till.

[zyx.stacken.kth.se]
    address 130.237.234.123
    use_node_name yes

Det bör räcka, det kan dröja upp till en kvart innan data dyker upp. För att kolla loggarna se /var/log/munin/* på Cookie samt maskinen du vill övervaka.

Graferna

Graferna ligger temporärt på port 4080 på Cookie

* http://cookie.stacken.kth.se:4080/

Övervakning av övervakaren

Det finns en extern övervakare som övervakar Cookie

* http://munin.ext.stacken.kth.se/
Personal tools