Stacken/2013

From StackenWiki
Jump to: navigation, search

Kalender 2013

Denna sida innehåller aktivitet som hittills har planerats för året. Det rekommenderas att du tittar här lite då och då.

Om du har egna idéer om vad som bör hamna här, skicka ett brev till <stacken@stacken.kth.se> eller <webmaster@stacken.kth.se>. Förutom det som står här brukar det vara folk i lokalen i stort sett varje torsdag kväll.

__SHOW_TOC:Kalender__

Aktuellt

Höstmöte
Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2013, torsdagen den 28:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.
Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För arbetande är avgiften 213 kronor, för övriga är den 113 kronor.
Kårens Dag
På måndag 2013-08-26 är vi i kårhuset och visar upp oss för N0llan tillsammans med alla andra kårföreningar.
Vi har problem med e-post
Vi har sedan i går onsdag (2013-08-21) hårdvaruproblem med servern som hanterar större delen av vår e-post. Vi arbetar på att få upp miljön på ny hårdvara så snabbt som det går.
Uppdatering: Vanlig mail och listor ska funka sedan i går kväll (2013-08-22), vg. att meddela oss om något inte funkar.
Vårmöte
Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2013, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, Osquldas väg 6, sal Q24.
Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande och andra med ont om pengar är avgiften 113 kronor, för övriga är den 213 kronor.
Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till <styrelsen@stacken.kth.se>
Personal tools