Stacken/2012

From StackenWiki
Revision as of 17:15, 29 November 2012 by Kaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kalender 2012

Denna sida innehåller aktivitet som hittills har planerats för året. Det rekommenderas att du tittar här lite då och då.

Om du har egna idéer om vad som bör hamna här, skicka ett brev till <stacken@stacken.kth.se> eller <webmaster@stacken.kth.se>. Förutom det som står här brukar det vara folk i lokalen i stort sett varje torsdag kväll.

__SHOW_TOC:Kalender__

Aktuellt

Höstmöte
Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2012, torsdagen den 29:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.
Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.
Öppet hus
Torsdag 13 september håller stacken Öppet Hus. Vi öppnar redan klockan 15 och håller på så länge någon är intresserad. Kom och träffa likasinnade och prata data. Höstens Stackenföreläsningar kommer att presenteras, och vi bjuder på fika.
Vår klubblokal ligger på plan 2 i Q-huset, så här hittar du hit.
Vårmöte 2012
Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2012, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.
Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.
Flytta av mail till nytt system
Stackens gamla mailserver (brev) har i kväll den 18:e februari ersats av den nya maskinen (vingummi). En del post körs temporärt genom den gamla maskinen fortfarande men större delen tar vingummi hand om.
Har ni några problem så kontakta <staff@stacken.kth.se> så ska vi kolla på problemet.
Personal tools