Stacken/2016

From StackenWiki
Revision as of 13:05, 20 November 2016 by Medik (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kalender 2016

Denna sida innehåller aktivitet som hittills har planerats för året. Det rekommenderas att du tittar här lite då och då.

Om du har egna idéer om vad som bör hamna här, skicka ett brev till <stacken@stacken.kth.se> eller <webmaster@stacken.kth.se>. Förutom det som står här brukar det vara folk i lokalen i stort sett varje torsdag kväll.

__SHOW_TOC:Kalender__

RMS @ SU
Den 25e januari klockan 18 så kommer Richard M. Stallman att föreläsa på Aula Magna. Anmälan görs på http://www.foss-sthlm.se/rms2016.html.
Kårens dag
På kårens dag den 1a februari kommer Stacken att ha ett bord i Nymble där man kan träffa oss.
Öppet hus
Från och med klockan 16:00 den 4e februari kan man komma på besök och hälsa på oss i våra lokaler. Det bjuds på fika!
Rustföreläsning - 11/2 kl. 19
Rasmus Kaj håller en stackenföreläsning om programspråket Rust
( http://www.rust-lang.org/ ). Kan man konstruera ett
programspråk så att det både blir enkelt och bekvämt att skriva
kod i och dessutom gör kod som är både trådsäker och snabb?
Vårmöte 2016
Torsdag 18 februari klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen.
Föreläsning om Ansible - 3/3 kl. 19.00
Stefan Berggren håller en stackenföreläsning om Ansible
( http://www.ansible.com ). Ansible är ett verktyg för att
säkerställa konfiguration och installation av maskiner.
Nivån kan anpassas från teoretisk introduktion till praktisk
debuggning beroende på deltagarnas intresse.


Kårens dag - 22/8
Stacken och andra kårföreningar träffar de nyantagna i kårhuset.
Öppet hus - torsdag 1/9
Alla intresserade välkomnas till Stackenlokalen


Stackenförelänsning om Haskell - Torsdag 8/9 klockan 19
Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell


Höstmöte 2016
Torsdag 24 November klockan 19:30 är det höstmöte i en sal nära Stackenlokalen.
Personal tools