Stacken/club

From StackenWiki
Revision as of 19:40, 25 August 2016 by Alhjelm (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Föreningen Stacken

Stacken är en datorförening för studerande och anställda på KTH. Föreningens ändamål är att ge teknologer friare möjligheter att utveckla sitt datorintresse än skolans ordinarie datorundervisning gör möjligt.

Stacken bildades 1978 och är en kårförening inom Tekniska Högskolans Studentkår. Vi har en klubblokal på plan 2 i Q-huset (en trappa ned och till vänster från huvudentren vid restaurangen), i före detta XQ7 (50:16 A:237). Q-Huset har ingångar på Osquldas väg 6 bredvid restaurang Quantum och Drottning Kristinas Väg 53C vid bron över Roslagsbanan.

Vi träffas kontinuerligt på torsdagkvällar. Vi brukar vi äta någonstans tillsammans för att efter maten beger vi oss till klubblokalen och hacka resten av kvällen.

Föreningen har idag ca 90 medlemmar och vi sysslar med allt från byggande av datorer, programmering på alla nivåer, systemunderhåll, datornätverk, kurser, mm. Vi är anslutna till det svenska universitetsdatornätet som har kontakt med datorer världen runt.

Address

 Datorföreningen Stacken
 c/o NADA
 KTH
 100 44 STOCKHOLM

Styrelsen

2015 - 2016

Ordförande/Chariman
Stefan Berggren <ordf@stacken.kth.se>
Vice ordförande/Vice chair
Fabian Ström <fabian@stacken.kth.se>
Kassör/Treasurer
Stellan Lagerström <kass@stacken.kth.se>
Sekreterare/Secretary
Rasmus Kaj <sekr@stacken.kth.se>
Ledamöter/Board members
Martin Frost <frost@stacken.kth.se>
Alexander Hjelm <alhjelm@stacken.kth.se>
Olof Sjödin <medik@stacken.kth.se>


Styrelsen når man lättast genom att skicka e-post till <styrelsen@stacken.kth.se>.

Personal tools