Stacken/computing/partitions

From StackenWiki
Revision as of 00:17, 16 September 2012 by Kaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

AFS-partitioner

Här listas hur mycket utrymme som finns på våra filservrar.

__SPECIAL:afsstatus/partitions.html__

Ovanför det här stycket borde det finnas en tabell med statistik. Tabellen genereras automatisk på webservern.

Personal tools