Stacken/help

From StackenWiki
Revision as of 21:42, 16 September 2012 by Kaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Manualer och sånt

Hur man använder stackens datorer.

Krama din dator
Du har fått konto på stacken, vad gör du nu? En första kort introduktion till att använda stackens datorer.
Krypterad inloggning
Hur man loggar in på stacken utan att äventyra sitt eller andras konto.
Introduktion till Modules
I systemet finns många olika program och ofta finns flera versioner av samma program installerade. För att förenkla hanteringen av dessa program använder Stacken ett system som kallas modules.
Initfiler
Vad man bör ha i sina punktfiler för att ett konto ska fungera bra på Stacken.
Om Stackens websidor
Hur man använder stackens webplats.
Metahjälp på Stackens webb
SS10 memory slots [en]


Andra dokument

Solaris 7 miljön
Här finns information om Solaris 7 miljön som körs på stackens arbetsstationer och shellserver.
Kerberos travelkit guided tour
Hur man loggar in på ett säkert sätt. Användare av den här guiden får byta ut NADA.KTH.SE mot STACKEN.KTH.SE och strindberg.pdc.kth.se mot shell.stacken.kth.se.
PDCs AFS användarhandledning
Grundläggande AFS
Big Dummy's Guide to the Internet
Här finns en HTML-version av Adam Gaffins "Big Dummy's Guide to the Internet". Boken innehåller omfattande information om hur Nätet fungerar och vad det har att erbjuda.
UNIXhelp for Users
Här finns en HTML-version av John Smith av "UNIXhelp för Users". Boken innehåller omfattande information om hur Unix fungerar.
HTML Spec
Här fanns en lokal spegel av en gammal specifikationen för HTML. Titta på HTML 4 och andra sidor om html hos W3C i stället.
Perl
Här finns en HTML-version av en Introduction till Perl (Practical Extraction and Report Language).
Personal tools