Stacken/hitta

From StackenWiki
Revision as of 22:18, 15 September 2016 by Kaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Hitta till Stacken

Stacken har en klubblokal i Q-huset där vi brukar träffas på torsdagkvällar.

Från T-Tekniska Högskolan uppgång Körsbärsvägen

 • Följ Körsbärsvägen till bron över Roslagsbanan (Det är nog inte lönt att ta bussen en station)
 • Fortsätt som beskrivet nedan

Från Busshållplatsen Stickelbärsvägen

 • Korsa Roslagsbanan (över lilla bron)
 • Ta dörren 53C på det gula huset som ligger några trappsteg ner.
 • Gå upp en trappa
 • Nu ser du skyddsrumsdörrar genom en glasdörr.
 • Första skyddsrumsdörren är Stackenlokalen Rum 237 XQ7 på höger sida.

Från Östra Station eller T-Tekniska Högskolan uppgång Tekniska Högskolan

 • Gå uppför och följ Drottning Kristinas Väg. Korsa inte gatan.
 • Passera Kårhuset
 • Passera Försvarshögskolan
 • Passera Ytkemi (gult hus till vänster)
 • Sväng upp på branta backen till vänster: Osquldas Väg.
 • Gå in på Osquldas Väg 6
 • Sväng vänster, gå ner en trappa.
 • Du ser en rad med syddsrumsdörrar
 • Sista skyddsrumsdörren är Stackenlokalen Rum 237 XQ7 på vänster sida.
Personal tools