Stacken/ths

From StackenWiki
Revision as of 12:56, 20 January 2016 by Medik (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Stacken – THS

Information om Stackens support till Tekniska Högskolans Studentkår.

Föreningar – Frågor och svar
Det här är ett försök att sammanställa svar på de saker som folk brukar undra över eller ha problem med. Om något inte finns med här eller är otydligt är ni välkommen att skriva till for-support och fråga.
Support
Vem kan man kontakta när man har problem?
Föreningar med webbplats hos Stacken
Ganska många kårföreningar och en del sektioner har sin webb (och ibland en del annat) hos Stacken. Här är listan.

Filaccess

Många föreningar har en filkatalog på stacken, som kan användas bland annat till webbsidor. För att komma åt filerna pekar föreningen ut en eller flera personer, och stacken ger dessa personer, via deras unixkonto på kth.se, nada.kth.se, eller isk.kth.se rättigheter i katalogen.

Du behöver se till att det finns en fil på ditt konto som heter .TheseCells och innehåller följande rader:

 kth.se
 stacken.kth.se

Katalogen heter typiskt /afs/stacken.kth.se/misc/foreningar/minforening/. Om man inte har tillgång till en dator med AFS så kan man använda sftp / scp och prata med maskinen shell.sys.kth.se.

Epostlistor

Stacken hanterar epostalias och listor åt THS. För att ändra på vart listor för själva THS går, kontakta <postmaster@stacken.kth.se>. För epostlistor för kår- och andra föreningar, kontakta <for-support@stacken.kth.se>.

Föreningswebb

Föreningar på KTH (både "riktiga" kårföreningar och andra) har möjlighet att få webbplats på stackens datorsystem. Det går bra att använda server side includes, PHP, MySQL, med mera. Har ni mer speciella / konstiga önskemål, så hör av er till <for-support@stacken.kth.se> så får vi se vad vi kan åstadkomma. övrigt

Denna sida är ganska ny, och säkerligen inte heltäckande. Påminn mig om det jag har missat! Föreningssupport @ Stacken, <for-support@stacken.kth.se>

Personal tools