Stacken/webmaster

From StackenWiki
Revision as of 07:45, 17 September 2012 by Kaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Webfixarna

Vilka är vi som gör stackens websidor?

Om du vill komma i kontakt med oss som gör de här websidorna så kan du skriva till <webmaster@stacken.kth.se>. Vill du veta vilka vi är så är vi:

Följande personer har också varit med och byggt upp webben och kan fortfarande tänkas bidra ibland:

Vill du också vara med? Skriv till <webmaster@stacken.kth.se>!

Personal tools